Privatlivs- og cookiepolitik – TV 2 ReklameBingo

Følg

Senest opdateret:


Opdateret 01.05.17

  • Generelt

Når du bruger TV 2 ReklameBingo indsamles en række oplysninger om dig, din mobil og/eller tablet og din adfærd i app’en. Nedenfor kan du læse detaljeret om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysninger, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysninger, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

TV 2 forpligter sig til at overholde de af Foreningen af Danske Interaktive Medier til enhver tid fastlagte retningslinjer for behandling af cookies og persondata.

 

  • Cookies

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din device og genkendes af app’en ved tilbagevendende besøg og gør det muligt at sende individualiseret information til din device. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program og den kan ikke indeholde virus.

2.3.1 Personhenførbare oplysninger

Personhenførbare oplysninger deles med TV 2s samarbejdspartnere på Reklamebingo og indsamles aldrig, uden du selv har givet os oplysningerne ved at registrere dig og tilmelde dig TV 2 ReklameBingo. Derudover kan oplysninger videregives, såfremt TV 2 er pålagt dette i henhold til lovgivning eller på en offentlig myndigheds forlangende. 

2.3.2 Brug af personhenførbare oplysninger

Personhenførbare oplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af ReklameBingo. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester, teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

2.3.3. Kontakt vedr. personhenførbare oplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos TV 2, skal du rette henvendelse til kunderservice.tv2.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

2.3.4 Beskyttelse af personhenførbare oplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgelig datoen for ”sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse i app’en.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personhenførbare oplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, vi har registreret om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver til gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Ønsker du at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig, kan klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens § 58, stk. 1.

Drevet af Zendesk